Regulamin promocji 2+1

REGULAMIN PROMOCJI „2+1 GRATIS”

 §1. Promocja

 1. Promocja „2+1 GRATIS” (dalej jako: Promocja) jest organizowana przez LAMELU Marcin Leśniak z siedzibą przy ul. Perkuna 74/11, 04-124 Warszawa, NIP: 8262054745 (dalej jako: Organizator lub Sprzedający), wprowadzonym przez Sprzedającego serwisie internetowym dostępnym pod adresem: https://lamelu.pl/
 2. Promocja przeprowadzana jest zgodnie z niniejszym regulaminem (dalej jako: Regulamin Promocji), przy czym do wszelkich kwestii w nim nieuregulowanych, a w szczególności dotyczących zamówień realizowanych za pomocą Sklepu, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia regulaminu Sklepu dostępnego pod adresem: https://lamelu.pl/regulaminy (dalej jako: Regulamin sklepu internetowego).
 3. Promocja jest skierowana do klientów Sklepu (dalej jako: Kupujący), dokonujących w Sklepie zakupu artykułów objętych Promocją.

 §2. Definicje

 1. Gratis - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przy danym Towarze promocyjnym pod adresem: https://lamelu.pl/, który jest przez Sprzedawcę dołączany do Towaru promocyjnego/ Towarów promocyjnych za darmo, bez konieczności uiszczenia przez Klienta ceny za ten produkt.
 2. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 3. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Promocji.
 4. Regulamin Sklepu Internetowego - oznacza regulamin sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępny na stronie Sklepu Internetowego: https://lamelu.pl/regulaminy
 5. Sklep Internetowy - sklep internetowy działający w domenie: https://lamelu.pl/, którego właścicielem jest LAMELU Marcin Leśniak z siedzibą przy ul. Perkuna 74/11, 04-124 Warszawa, NIP: 8262054745
 6. Sprzedawca (Organizator) - oznacza firmę LAMELU Marcin Leśniak z siedzibą przy ul. Perkuna 74/11, 04-124 Warszawa, NIP: 8262054745 (dalej jako: Organizator lub Sprzedający), wprowadzonym przez Sprzedającego serwisie internetowym dostępnym pod adresem: https://lamelu.pl/
 7. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Organizator prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie: https://lamelu.pl/. W ramach Strony Internetowej Sklepu istnieje możliwość dokonania zakupu i zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, w tym także skorzystania z Promocji.
 8. Uczestnik Promocji ("Uczestnik") - oznacza Klienta, który spełnił warunki z Regulaminu.
 9. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego, między Klientem a Sprzedawcą

 §3.Czas trwania

 1. Promocja trwa w dniach od dnia 04.03.2022r. (godzina 08:00) do dnia 08.03.2022r. (godzina 23:59).

 §4. Zasady Promocji

 1. Promocja dotyczy wszystkich produktów znajdujących się w sklepie. Produkty można dowolnie łączyć ze sobą.
 2. Aby został naliczony rabat w koszyku muszą znajdować się minimum 3 produkty.
 3. Rabat 100% zostanie naliczony na produkt o najniższej cenie.
 4. Promocja może zostać zakończona lub ograniczona przez Organizatora - przed końcem upływu czasu, o którym mowa w §3 powyżej.
 5. W czasie trwania niniejszej Promocji, Klient może zostać jej Uczestnikiem wielokrotnie (dowolną ilość razy), po każdorazowym spełnieniu warunków uczestnictwa w Promocji, określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne

 §5. Odstąpienie od Umowy sprzedaży zawartej na odległość

 1. W przypadku skorzystania przez Kupującego - będącego konsumentem - z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, skutkującego tym, że warunki, o którym mowa w §4 powyżej, nie zostanie spełniony, Kupujący jest zobowiązany do zwrotu wybranego produktu promocyjnego zakupionego w promocyjnej cenie wynoszącej 0,00 zł brutto wraz z pozostałymi towarami, które zwraca w ramach odstąpienia od umowy sprzedaży.

 §6. Reklamacje

 1. Ewentualne reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać Organizatorowi zgodnie z danymi wskazanymi w Regulaminie Sklepu, w szczególności mailowo na adres e-mail Organizatora: store@lamelu.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: dane identyfikacyjne i adresowe Kupującego, numer zamówienia, opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, zdjęcia wady/uszkodzenia. Organizator dołoży starań, aby reklamacja została rozpatrzona w terminie 7 dni od dnia jej wpływu. Maksymalny termin na rozpatrzenie reklamacji to 14 dni.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji jest dostępny pod adresem https://lamelu.pl/pl/i/Regulamin-promocji-2-1/21
 2. Wszelką korespondencję dotyczącą Promocji należy kierować na adres korespondencyjny Organizatora: ul. Perkuna74/11, 04-124 Warszawa lub na adres e-mail: info@lamelu.pl
 3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Promocji oraz Regulaminie Sklepu zastosowanie znajdują stosowne przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.

 

Bestsellery
Sukienka IGA RASPBERRY
Sukienka IGA RASPBERRY
279,00 zł
Sukienka OLIVIA PINK
Sukienka OLIVIA PINK
249,00 zł
Sukienka OLIVIA ORANGE
Sukienka OLIVIA ORANGE
249,00 zł
Sukienka z wiskozy MATYLDA
Sukienka z wiskozy MATYLDA
319,00 zł

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl