Regulamin promocji 2+1

REGULAMIN PROMOCJI „2+1 GRATIS”

 §1. Promocja

 1. Promocja „2+1 GRATIS” (dalej jako: Promocja) jest organizowana przez LAMELU Agnieszka Leśniak z siedzibą przy ul. Perkuna 74/11, 04-124 Warszawa, NIP: 1132683060 (dalej jako: Organizator lub Sprzedający), wprowadzonym przez Sprzedającego serwisie internetowym dostępnym pod adresem: https://lamelu.pl/
 2. Promocja przeprowadzana jest zgodnie z niniejszym regulaminem (dalej jako: Regulamin Promocji), przy czym do wszelkich kwestii w nim nieuregulowanych, a w szczególności dotyczących zamówień realizowanych za pomocą Sklepu, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia regulaminu Sklepu dostępnego pod adresem: https://lamelu.pl/regulaminy (dalej jako: Regulamin sklepu internetowego).
 3. Promocja jest skierowana do klientów Sklepu (dalej jako: Kupujący), dokonujących w Sklepie zakupu artykułów objętych Promocją.

 §2. Definicje

 1. Gratis - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przy danym Towarze promocyjnym pod adresem: https://lamelu.pl/, który jest przez Sprzedawcę dołączany do Towaru promocyjnego/ Towarów promocyjnych za darmo, bez konieczności uiszczenia przez Klienta ceny za ten produkt.
 2. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 3. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Promocji.
 4. Regulamin Sklepu Internetowego - oznacza regulamin sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępny na stronie Sklepu Internetowego: https://lamelu.pl/regulaminy
 5. Sklep Internetowy - sklep internetowy działający w domenie: https://lamelu.pl/, którego właścicielem jest LAMELU Marcin Leśniak z siedzibą przy ul. Perkuna 74/11, 04-124 Warszawa, NIP: 8262054745
 6. Sprzedawca (Organizator) - oznacza firmę LAMELU Marcin Leśniak z siedzibą przy ul. Perkuna 74/11, 04-124 Warszawa, NIP: 8262054745 (dalej jako: Organizator lub Sprzedający), wprowadzonym przez Sprzedającego serwisie internetowym dostępnym pod adresem: https://lamelu.pl/
 7. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Organizator prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie: https://lamelu.pl/. W ramach Strony Internetowej Sklepu istnieje możliwość dokonania zakupu i zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, w tym także skorzystania z Promocji.
 8. Uczestnik Promocji ("Uczestnik") - oznacza Klienta, który spełnił warunki z Regulaminu.
 9. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego, między Klientem a Sprzedawcą

 §3.Czas trwania

 1. Promocja trwa w dniach od dnia 27.10.2023r. (godzina 18:00) do dnia 12.11.2023r. (godzina 23:59).

 §4. Zasady Promocji

 1. Promocja dotyczy wszystkich produktów znajdujących się w sklepie. Produkty można dowolnie łączyć ze sobą.
 2. Aby został naliczony rabat w koszyku muszą znajdować się minimum 3 produkty.
 3. Rabat 100% zostanie naliczony na produkt o najniższej cenie.
 4. Promocja może zostać zakończona lub ograniczona przez Organizatora - przed końcem upływu czasu, o którym mowa w §3 powyżej.
 5. W czasie trwania niniejszej Promocji, Klient może zostać jej Uczestnikiem wielokrotnie (dowolną ilość razy), po każdorazowym spełnieniu warunków uczestnictwa w Promocji, określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne

 §5. Odstąpienie od Umowy sprzedaży zawartej na odległość

 1. W przypadku skorzystania przez Kupującego - będącego konsumentem - z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, skutkującego tym, że warunki, o którym mowa w §4 powyżej, nie zostanie spełniony, Kupujący jest zobowiązany do zwrotu wybranego produktu promocyjnego zakupionego w promocyjnej cenie wynoszącej 1,00 zł brutto wraz z pozostałymi towarami, które zwraca w ramach odstąpienia od umowy sprzedaży.

 §6. Reklamacje

 1. Ewentualne reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać Organizatorowi zgodnie z danymi wskazanymi w Regulaminie Sklepu, w szczególności mailowo na adres e-mail Organizatora: store@lamelu.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: dane identyfikacyjne i adresowe Kupującego, numer zamówienia, opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, zdjęcia wady/uszkodzenia. Organizator dołoży starań, aby reklamacja została rozpatrzona w terminie 7 dni od dnia jej wpływu. Maksymalny termin na rozpatrzenie reklamacji to 14 dni.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji jest dostępny pod adresem https://lamelu.pl/pl/i/Regulamin-promocji-2-1/21
 2. Wszelką korespondencję dotyczącą Promocji należy kierować na adres korespondencyjny Organizatora: ul. Perkuna74/11, 04-124 Warszawa lub na adres e-mail: info@lamelu.pl
 3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Promocji oraz Regulaminie Sklepu zastosowanie znajdują stosowne przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.

 

Bestsellery
Spódnica LINDA SPRING
Spódnica LINDA SPRING

249,00 zł

Sukienka CELINE
Sukienka CELINE

399,00 zł

Longsleeve FREYA ECRU STRIPES
Longsleeve FREYA ECRU STRIPES

179,00 zł

Sukienka kopertowa IRINA BEIGE
Sukienka kopertowa IRINA BEIGE

279,00 zł

Cena regularna: 389,00 zł

Najniższa cena: 279,00 zł

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl