Regulamin MATCHY15

REGULAMIN PROMOCJI „KOD MATCHY15”

 

 • 1. Promocja
 1. Promocja „KOD MOMMY15” (dalej jako: Promocja) jest organizowana przez LAMELU Marcin Leśniak z siedzibą przy ul. Perkuna 74/11, 04-124 Warszawa, NIP: 8262054745 (dalej jako: Organizator lub Sprzedający), wprowadzonym przez Sprzedającego serwisie internetowym dostępnym pod adresem: https://lamelu.pl/
 2. Promocja przeprowadzana jest zgodnie z niniejszym regulaminem (dalej jako: Regulamin Promocji), przy czym do wszelkich kwestii w nim nieuregulowanych, a w szczególności dotyczących zamówień realizowanych za pomocą Sklepu, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia regulaminu Sklepu dostępnego pod adresem: https://lamelu.pl/regulaminy (dalej jako: Regulamin sklepu internetowego).
 3. Promocja jest skierowana do klientów Sklepu (dalej jako: Kupujący), dokonujących w Sklepie zakupu artykułów objętych Promocją.

 

 • 2. Przedmiot promocji
 1. Przedmiotem promocji jest skorzystanie z kodu rabatowego MATCHY15 przez Uczestnika Promocji na zasadach określonych w Regulaminie Promocji obejmującej udzielenie w Czasie Trwania Promocji Uczestnikowi Promocji kodu rabatowego obniżającego cenę, Produktów dostępnych w sklepie internetowym o 15%.

 

 • 2. Definicje
 1. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 2. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Promocji.
 3. Regulamin Sklepu Internetowego - oznacza regulamin sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępny na stronie Sklepu Internetowego: https://lamelu.pl/regulaminy
 4. Sklep Internetowy - sklep internetowy działający w domenie: https://lamelu.pl/, którego właścicielem jest LAMELU Marcin Leśniak z siedzibą przy ul. Perkuna 74/11, 04-124 Warszawa, NIP: 8262054745
 5. Sprzedawca (Organizator) - oznacza firmę LAMELU Marcin Leśniak z siedzibą przy ul. Perkuna 74/11, 04-124 Warszawa, NIP: 8262054745 (dalej jako: Organizator lub Sprzedający), wprowadzonym przez Sprzedającego serwisie internetowym dostępnym pod adresem: https://lamelu.pl/
 6. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Organizator prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie: https://lamelu.pl/. W ramach Strony Internetowej Sklepu istnieje możliwość dokonania zakupu i zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, w tym także skorzystania z Promocji.
 7. Uczestnik Promocji ("Uczestnik") - oznacza Klienta, który spełnił warunki z Regulaminu.
 8. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego, między Klientem a Sprzedawcą

 

 • 3.Czas trwania
 1. Promocja trwa w dniach od dnia 06.06.2022r. (godzina 08:00) do dnia 31.08.2022r. (godzina 23:59).

 

 • 4. Zasady Promocji
 1. Promocja dotyczy wszystkich nieprzecenionych produktów, z wyjątkiem biżuterii, dodatków i produktów przecenionych. Produkty można dowolnie łączyć ze sobą.
 2. Aby został naliczony rabat w koszyku muszą znajdować się minimum 2 produkty.
 3. Rabat 15% zostanie naliczony na wszystkie nieprzecenione produkty, z wyjątkiem biżuterii, dodatków i produktów przecenionych.
 4. Promocja może zostać zakończona lub ograniczona przez Organizatora - przed końcem upływu czasu, o którym mowa w §3 powyżej.
 5. W czasie trwania niniejszej Promocji, Klient może zostać jej Uczestnikiem wielokrotnie (dowolną ilość razy), po każdorazowym spełnieniu warunków uczestnictwa w Promocji, określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne

 

 • 5. Odstąpienie od Umowy sprzedaży zawartej na odległość
 1. W przypadku skorzystania przez Kupującego - będącego konsumentem - z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, skutkującego tym, że warunki, o którym mowa w §4 powyżej, nie zostanie spełniony, udzielony rabat zostanie anulowany, a Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty pełnej kwoty za zakupiony przedmiot.

 

 • 6. Reklamacje
 1. Ewentualne reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać Organizatorowi zgodnie z danymi wskazanymi w Regulaminie Sklepu, w szczególności mailowo na adres e-mail Organizatora: info@lamelu.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: dane identyfikacyjne i adresowe Kupującego, numer zamówienia, opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, zdjęcia wady/uszkodzenia. Organizator dołoży starań, aby reklamacja została rozpatrzona w terminie 7 dni od dnia jej wpływu. Maksymalny termin na rozpatrzenie reklamacji to 14 dni.

 

 • 7. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin Promocji jest dostępny pod adresem https://lamelu.pl/REGULAMIN-PROMOCJI-2-1-GRATIS
 2. Wszelką korespondencję dotyczącą Promocji należy kierować na adres korespondencyjny Organizatora: ul. Perkuna74/11, 04-124 Warszawa lub na adres e-mail: info@lamelu.pl
 3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Promocji oraz Regulaminie Sklepu zastosowanie znajdują stosowne przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.

 

 

 

Bestsellery
Sukienka NELA MEADOW MIDI
Sukienka NELA MEADOW MIDI
289,00 zł
Sukienka NELA MEADOW
Sukienka NELA MEADOW
269,00 zł
Sukienka ELA BABY BLUE
Sukienka ELA BABY BLUE
199,00 zł 169,00 zł
Brązowa kopertowa sukienka z wiskozy MEGAN
Brązowa kopertowa sukienka z wiskozy MEGAN
219,00 zł 89,00 zł

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl